نام های دیگر آرتیشو(کنگر فرنگی-کنگر خرشوف-کنگرک-کنگر بوستانی-انگنار-انگینار-زلم نباتی-شکاعی- Compositeae -Cynara Scolymns)

اسم علمی:Cynara Scolymns

خانواده:Compositeae

اسامی فارسی:

کنگر فرنگی-کنگر خرشوف-کنگرک-کنگر بوستانی-انگنار-انگینار-زلم نباتی-شکاعی

artichokes

Source:atichoke-daroo.blog.ir

Advertisements

خواستگاه و پراکنش جهانی و ایران

موطن اصلی این گیاه نواحی مرکزی و غربی مدیترانه ، اروپای جنوبی ، شمال آفریقا و بسیاری از نقاط آسیا و جزایر قناری است. در ایران در گنبد ، گرگان ، اصفهان و بابلسر کشت میشود و در مناطق غربی مثل کرمانشاه و کردستان بصورت خودرو وجود دارد.

2981493_f1024

Source:www.artichoke-daroo.blog.ir

 

گیاه شناسی آرتیشو

گیاهی است علفی ، خشن و ساقه زیر زمینی چند ساله دارد.این گیاه از خانواده کاسنی است . برگ ها طویل و خاکستری رنگ است و گل ها در انتهای ساقه تشکیل میشود. غوزه های دارد که حاوی تعداد زیادی براکته میباشد(فلس ها یا براکته ها خوراکی است). کاشت آن در فضای آزاد صورت میگیرد. گیاه مذکور با بذر و پاجوش تکثیر میوشد.

artichoke-nutrition-facts

Source:artichoke-daroo.blog.ir